σταδίους

σταδίους
στάδιον
stade
masc acc pl
στάδιος
standing fast and firm
masc acc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Nassoi — or Nassi along with Nasi (Greek: Νάσσοι), also with an a accented was an ancient city of the Arcadian Azania in Arcadia that is now a part of the Achaia prefecture in Greece. Today, the village of Nasia mainly receives its name with a different… …   Wikipedia

  • List of Greek phrases — List of Greek Phrases/ProverbsContents *Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω *See also NOTOC Αα (h)a ;Apolytonic|γεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω: Ageōmetrētos mēdeis eisitō .: Let no one without knowledge of geometry enter . Motto over the… …   Wikipedia

  • Pandyan Kingdom — The Pandyan kingdom ( ta. பாண்டியர்) was an ancient Tamil state in South India of unknown antiquity. The Pandyas were one of the three ancient Tamil kingdoms (Chola and Chera being the other two) who ruled the Tamil country until end of the 15th… …   Wikipedia

  • Early Pandyan Kingdom — The Early Pandyas of the Sangam period were one of the three main kingdoms of the ancient Tamil country, the other two being the Cholas and the Cheras. As with many other kingdoms around this period (earlier than 200 BCE), most of the information …   Wikipedia

  • Sources of ancient Tamil history — There are literary, archaeological, epigraphic and numismatic sources of ancient Tamil history. The foremost among these sources is the Sangam literature, generally dated to the last centuries BCE to early centuries CE. The poems in Sangam… …   Wikipedia

  • Sources historiques tamoules anciennes — La connaissance de l histoire ancienne des Tamouls s appuie sur des sources littéraires, archéologiques, épigraphiques, et numismatiques. La plus importante de toutes ces sources est la littérature sangam, généralement datée des derniers siècles… …   Wikipédia en Français

  • Clítor — Κλείτωρ Clítor Ciudad de la Antigua Grecia Datos generales Habitantes griegos Idioma g …   Wikipedia Español

  • Differences between codices Sinaiticus and Vaticanus — Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus, two of great uncial codices, representatives of the Alexandrian text type, are considered excellent manuscript witnesses of the text of the New Testament. Most critical editions of the Greek New Testament… …   Wikipedia

  • Hemeroscopio — Dianio Emporio de la Antigua Grecia Datos generales Habitantes griegos de Focea, romanos Idioma …   Wikipedia Español

  • μάλιστα — (AM μάλιστα) (βεβαιωτικό μόριο) 1. ναι, βέβαια, ως απάντηση που δηλώνει κατάφαση, συμφωνία, επιδοκιμασία (α. «διάβασες; Μάλιστα» β. «δῆλον ὅτι τῶν χρηστῶν, ὡς ἕοικας εἶ. Μάλιστα», Αριστοφ.) 2. προπάντων, ιδιαίτερα, κατ εξοχήν (α. «είναι πολύ… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”